Kitabımız

Temiz Türkçe Kılavuzu

İçindekiler

Temiz Türkçe Kılavuzu, gerek her yaştan öğrencinin gerekse profesyonellerin yararlanabileceği bir kaynak olarak hazırlandı. İçindeki ana başlıklar şunlardır:

 • Güzel Türkçe Plaza Türkçesine Karşı
 • Profesyoneller için e-posta yazım incelikleri
 • Müşteri odaklı e-posta
 • Yazıda akıcılık ve sadelik
 • Anlatım bozuklukları ve aşma yolları
 • Sık yapılan yazım yanlışları
 • Sosyal medyada Türkçe
 • Cinsiyetçi ve ayrımcı söylem
 • Nefret söylemi
 • Uzlaşmacı dilin kurgusu
 • Eleştiri, öfke ve etik
 • Kuşların dili (Simurg)

Yaklaşım

Temiz Türkçe Kılavuzu dilde sadeleşmeyi savunur. Zengin bir Türkçeyle, kısa, etkili ve akıcı cümleler kurmayı öğütler. Yazım kurallarında minimalist tercihleri vardır. Diğer dillerden sözcük almaya değil, bu sözcükleri yerli yersiz kullanmaya karşıdır. Bir sözcüğün Türkçesi varken, yerleşmişken, kabul görüyorken Türkçesi kullanılmalıdır. Türkçesi olmayan sözcükler için de Türkçe karşılıklar aranmalı ve önerilmelidir. Ancak tüm çabalara rağmen ve bilakis kültürün, sanatın ve bilimin evrenselliğinin gereği, dünya dillerinin tümünden güzel Türkçemize yeni sözcüklerin girişine açık olmayı gayet doğal bulur.

Bu kılavuzun adındaki temizlik, ayrımcılığa, cinsiyetçiliğe karşı olduğumuz içindir. Eleştiriye açık, nefret ve öfkeyle değil, sevgi ve hoşgörüyle iletişim kurmak istediğimizdendir.

Özetle, Temiz Türkçe Kılavuzu sadece bir yazım kılavuzu veya güzel Türkçe derlemesi değil, türlü buhranlarla yorgun düşen ulusumuzun dilini çağımıza yakışan bir duruluğa ve ışıltıya kavuşturma özleminin ürünüdür.

Kitabımızı Almak İçin Bize Yazın